:: MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR
Bir tarafta Hançerli Mahallesi, 100.Yıl Bulvarı No: 54/A / SAMSUN adresinde mukim FAZE WEB LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta ................................................................ adresinde mukim .................................................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
Madde 2 - KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının ve hizmetlerinin FAZE Web tarafından hazırlanması, yayımlanması ve satın alınması hizmetlerini kapsamaktadır.
Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden FAZE Web sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirlen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.2 MÜŞTERİ, FAZE Web tarafından kendisi için üretilen yazılımları ve web sitesini yapılış, kullanım amaçları dışında hiçbir şekilde çoğaltıp kullanılmayacağını, dağıtılmayacağını ve bir başkasına yeniden satışı yapılamayacağını, kullanılan özel yazılımın ve yazılım tekniklerinin telif hakkının FAZE Web'e ait olduğunu, kabul ve beyan eder.
3.3 MÜŞTERİ, web sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, döküman, materyal, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, FAZE Web'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını taahüt, kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak problem ve ihtilaflardan FAZE Web sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer problemlerden FAZE Web sorumlu tutulamaz.
3.5 MÜŞTERİ, web sitesi yapım aşamasında iken, üzerinde daha önceden mutabık kalınan konspet dışına çıkılarak tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %20'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
Madde 4 - FAZE Web LTD. ŞTİ.' nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 FAZE Web, MÜŞTERİ'nin tanıtım, pazarlama ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. Müşterinin gönderdiği yazılı ve görsel tüm materyallerin alınmasından sonra yazılım ve tasarım çalışmasına başlanır. Sözleşmede taahhüt edilen süre içerinde çalışma tamamalanarak, FAZE WEB kendi serverında geçici linkten müşterinin beğeni ve onayına sunar. Müşterinin varsa talep edeceği son değişiklikler ve düzenlemeleri yapar, yoksa; onaydan sonra siteyi Müşteriye ait kendi alan adı ve hostinginde internette tüm dünyaya ziyarete açar. FAZE Web site yayımını yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını da taahhüt eder.
4.2 FAZE Web, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve problemleri 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzenleme-düzeltmeler en geç 7 iş günü içinde yapılacaktır. Yazılım hatalarından kaynaklı düzeltmeler için hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
4.3 FAZE Web, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı en geç 25 gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı 35 gün içinde yapılacaktır.
4.5 FAZE Web, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda alan adı, site ve hostingi ile ilgili bütün şifreleri teslim edecektir.
4.6 FAZE Web, bu sözleşme çerçevesinde müşterinin talep ettiği alan adını, talep edeceği süre kadar müşterinin kendi veya firması adına ait bilgilerle register eder (satın alır) ve alınan alan (domain) adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.
4.7 FAZE Web, herhangi bir yazılım hatası veya dahili-harici problem nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini müşteriye teslim edildiği şekliyle ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
Madde 5 - HİZMET BEDELLERİ VE SÜRESİ
5.1 Web sitesine ait tasarım, yazılım varsa hosting ve domain register ücretlerinin toplamının 1/3 'ü peşin olarak alınır ve kalan bakiyenin 2/3 'ü, iş bitimi ve müşterinin onayının alınmasını müteakip yine peşin olarak tahsil edilir ve site bundan sonra internette ziyarete açılır. Müşteri, çalışmanın ileri aşamalarında projeden vaz geçmesi halinde alınmış olan 1/3 peşinat yeniden müşteriye iade edilmez.
5.2 Yukarıdaki 5.1 maddeye istinaden müşteri ile anlaşma yapılan ücret ..................... +KDV dir. Peşinat olarak ..................... alınmış olup, ..................... +KDV bakiye kalmıştır.
5.3 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hosting + alan adı hizmetlerinin süresi -1-(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için ................. +KDV, hosting yenileme masrafları için ..................... +KDV ücret FAZE Web LTD.ŞTİ. tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır.
5.4 Müşterinin, Teknik Destek Hizmeti istemesi halinde ise hizmet bedeli -1-(bir) yıllık ..................... +KDV olarak belirlenmiştir.
5.5 Hizmet bedeli'nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2'si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından FAZE Web'e ödenecektir.
5.6 Ödemelerin belirlenen sürelerde aksatılması veya yapılmaması durumunda, FAZE Web taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
5.7 Sözleşmenin konu yapıldığı Müşteri alan adı ..................................................'dur.
Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde SAMSUN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......./......./ 20.... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve yetkili taraflarca imzalanmıştır.


Sözleşme Sözleşmemizin PDF olarak yazıcı çıktısını almak için BURAYA TIKLAYINIZ.